PANORÁMKA, umelecká škola

„Kto chce pochopiť hudbu nepotrebuje ani tak sluch ako srdce.“
Jiří Mahen (český dramatik, básnik, prozaik, režisér)

  • Hra na klavíri
  • Hra na sopránovej zobcovej flaute
  • Umelecké vzdelávanie deťom spravidla od 5 rokov
  • Individuálny prístup v triede s nízkym počtom žiakov
  • Kvalifikovaný a profesionálny personál
  • Plnohodnotné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre
  • Škola je rozhodnutím Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl – rozhodnutie MŠ SR
Zriaďovateľ

BabyPro, s.r.o.
Sídlo firmy:
Hlavná 414/20, 044 10 Geča, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel. Sro, vložka č.: 29945/V
IČO: 46 679 821
DIČ: 2023526087

Banka: Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2900265417/8330
IBAN: SK0883300000002900265417
Nie sme platcami DPH.