Cenník


Škola poskytuje komplexné hudobné vzdelanie už od 5 rokov veku dieťaťa, pod vedením kvalifikovaných učiteľov a výkonných umelcov.

Mesačný poplatok 1) pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
(odovzdanie súhlasu na započítanie do zberu údajov, vek nad 5 rokov)

25 €

Mesačný poplatok 1) pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
(neodovzdanie súhlasu na započítanie do zberu údajov, vek do 5 rokov)

30 €

Mesačný poplatok 1) pre dieťa, ktoré nenavštevuje materskú školu
(odovzdanie súhlasu na započítanie do zberu údajov, vek nad 5 rokov)

30 €

Mesačný poplatok 1) pre dieťa, ktoré nenavštevuje materskú školu
(neodovzdanie súhlasu na započítanie do zberu údajov, vek do 5 rokov)
38 €
Zápisný poplatok €/dieťa za školský rok 25 €

Dieťa môžete do umeleckej školy prihlásiť vyplnením elektronického formulára, prípadne vyplnením prihlášky vo formáte PDF, ktorú si môžete stiahnuť v našich dokumentoch.Poznámka:
1)Uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH