PANORÁMKA, materská škola v Košiciach

Súkromná materská škola Panorámka v Košiciach je moderná materská škola. Nachádza sa na Jelšovej ulici 12 v obytnej zóne Panoráma v lokalite Heringeš v blízkosti lesa. Nová budova v štýle rodinného domu poskytuje deťom komfort v dvoch triedach. Vďaka rodinnej atmosfére sa v našej materskej škôlke cítia deti „ako doma“. Súčasťou materskej školy je aj nové detské  ihrisko.

  • Celodenná aj poldenná starostlivosťčo ponúkame
  • Vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu schváleného MŠ SR rozhodnutie MŠ SR
  • Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (príprava detí na vstup do základnej školy)
  • Profesionálny personál
  • Umelecké vzdelávanie – umelecká škola
  • Anglický jazyk
  • Krúžky
  • Lyžiarsky a plavecký výcvik, výlety, workshopy, narodeninové oslavy a ďalšie aktivity  fotografie
  • Vyvážená strava a príprava stravy vo vlastnej kuchyni – rozhodnutie MŠ SR
  • Krásne prostredie v blízkosti lesa.

BEZPEČNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Zriaďovateľ:

BabyPro, s.r.o. – zriaďovacia listina
Sídlo firmy:
Hlavná 414/20, 044 10 Geča, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel. Sro, vložka č.: 29945/V
IČO: 46 679 821
DIČ: 2023526087

Banka: Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2900265417/8330
IBAN: SK0883300000002900265417
Nie sme platcami DPH.