Cenník


Mesačný poplatok za starostlivosť o dieťa zahŕňa:
 • Celodenný, poldenný pobyt dieťaťa za mesiac (bez poplatku za stravu)
 • Základy hudobnej výchovy a krúžky
 • Komunikácia pri denných aktivitách aj v anglickom jazyku
 • Logopéda a školského psychológa
 • Didaktické pomôcky, pracovné zošity
 • Narodeninové oslavy a zaujímavé mimoškolské aktivity
 • Výlety a exkurzie
 • Uteráčik, vankúš, prikrývka, plachta a posteľná bielizeň
 • Hygienické potreby (okrem zubnej kefky a zubnej pasty)

 

Celodenná starostlivosť (dieťa od 3,5 roka) – mesačný poplatok 1) je stanovený na €/dieťa bez stravy 293 €
Celodenná starostlivosť (dieťa do 3,5 roka) – mesačný poplatok 1,2) je stanovený na €/dieťa bez stravy 337 €
Stravná jednotka – celodenný pobyt 1) €/dieťa a deň
(desiata, obed, olovrant, pitný režim, zelenina a ovocie; poplatok za stravu nie je zahrnutý v základnej mesačnej cene)
5,20 €
Bezlaktózová diéta, bezlepková diéta – celodenný pobyt 1) €/dieťa a deň
(desiata, obed, olovrant, pitný režim, zelenina a ovocie; poplatok za stravu nie je zahrnutý v základnej mesačnej cene)
5,80 €
Poldenná starostlivosť (dieťa od 3,5 roka) – mesačný poplatok 1) je stanovený na €/dieťa bez stravy 234 €
Poldenná starostlivosť (dieťa do 3,5 roka) – mesačný poplatok 1,2) je stanovený na €/dieťa bez stravy 269 €
Stravná jednotka – poldenný pobyt 1) €/dieťa a deň
(desiata, obed, pitný režim, zelenina a ovocie; poplatok za stravu nie je zahrnutý v základnej mesačnej cene)
4,50 €
Zápisný poplatok €/dieťa 3) 120 €
Udržiavací poplatok €/dieťa a mesiac 4) 160 €
Prázdninový storno poplatok €/dieťa a mesiac 5) 160 €
Doplnkové služby (plienky) €/dieťa a mesiac 6) 40 €
Adaptačný pobyt / deň 11 €

Cenník platný od 1.1.2024
Cenník za stravu platný od 1.2.2024

Poznámky:

 1. Uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH. (Výška mesačného poplatku zohľadňuje aj obdobia Vianoc a Veľkej noci, kedy je škôlka zatvorená.)
 2. Účtuje sa vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 3,5 rokov a súčasne si osvojilo dostatočnú úroveň samostatnosti pri základných hygienických návykoch.
 3. Zápisný poplatok sa skladá: 1.časť  – 40 %, t.j. 48 €, bude odpočítaná od mesačného poplatku za prvý mesiac pobytu v škôlke. 2. časť – 60 % zápisného poplatku je nevratný manipulačný poplatok na aktuálny školský rok.
  Rodičov, ktorí svoje dieťa prihlásia do škôlky, uhradia zápisný poplatok, avšak ich dieťa z kapacitných dôvodov už nebudeme môcť prijať do škôlky, budeme čo najskôr kontaktovať a zápisný poplatok im bude bezodkladne vrátený.
 4. Udržiavací poplatok je minimálny mesačný poplatok, ktorý je účtovaný ak je dieťa neprítomné v škôlke 15 a viac dní v rámci jedného mesiaca.
 5. Prázdninový storno poplatok je  poplatok za zrušenie nahláseného pobytu dieťa v škôlke počas prázdninového mesiaca (júl, august).
 6. Doplnkové služby – plienky – poplatok za nadštandardnú službu (prebaľovanie, umývanie…). Čím skôr dieťa bude “odplienkované“, tým skôr nebude poplatok účtovaný.

Dieťa môžete do materskej školy prihlásiť vyplnením elektronického formuláraprípadne vyplnením prihlášky vo formáte PDF, ktorú si spoločne s lekárskym potvrdením môžete stiahnuť v našich dokumentoch.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov je možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € na mesiac. Viac o príspevku si môžete prečítať tu, podrobnejšie informácie a žiadosť nájdete tu.