Cenník


Mesačný poplatok za starostlivosť o dieťa zahŕňa:
 • Celodenný,poldenný pobyt dieťaťa za mesiac (bez poplatku za stravu)
 • Základy hudobnej výchovy a krúžky podľa výberu
 • Komunikácia pri denných aktivitách aj v anglickom jazyku
 • Didaktické pomôcky, pracovné zošity
 • Uteráčik, vankúš, prikrývka, plachta a posteľná bielizeň
 • Hygienické potreby (okrem zubnej kefky a zubnej pasty)

 

Celodenná starostlivosť (dieťa od 3,5 rokov) – mesačný poplatok 1) je stanovený na €/dieťa bez stravy 238 €
Celodenná starostlivosť (dieťa do 3,5 rokov) – mesačný poplatok 1,2) je stanovený na €/dieťa bez stravy 278 €
Stravná jednotka – celodenný pobyt 1) €/dieťa a deň
(desiata, obed, olovrant, pitný režim, zelenina a ovocie; poplatok za stravu nie je zahrnutý v základnej mesačnej cene)
3,15 €
Poldenná starostlivosť (dieťa od 3,5 rokov) – mesačný poplatok 1) je stanovený na €/dieťa bez stravy 176 €
Poldenná starostlivosť (dieťa do 3,5 rokov) – mesačný poplatok 1,2) je stanovený na € /dieťa bez stravy 206 €
Stravná jednotka – poldenný pobyt 1) €/dieťa a deň
(desiata, obed, pitný režim, zelenina a ovocie; poplatok za stravu nie je zahrnutý v základnej mesačnej cene)
2,80 €
Zápisný poplatok €/dieťa 3) 100 €
Udržiavací poplatok €/dieťa a mesiac 4) 100 €
Prázdninový storno poplatok €/dieťa a mesiac 5) 100 €

Poznámky:

 1. Uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH.
 2. Účtuje sa vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 3,5 rokov a súčasne si osvojilo dostatočnú úroveň samostatnosti pri základných hygienických návykoch.
 3. Zápisný poplatok sa skladá: 1.časť  – 50 %, t.j. 50 €, bude odpočítaná od mesačného poplatku za prvý mesiac pobytu v škôlke. 2. časť – 50 % zápisného poplatku je nevratný manipulačný poplatok na aktuálny školský rok.
  Rodičov, ktorí svoje dieťa prihlásia do škôlky, uhradia zápisný poplatok, avšak ich dieťa z kapacitných dôvodov už nebudeme môcť prijať do škôlky, budeme čo najskôr kontaktovať a zápisný poplatok im bude bezodkladne vrátený.
 4. Udržiavací poplatok je minimálny mesačný poplatok, ktorý je účtovaný ak je dieťa neprítomné v škôlke viac ako 3 po sebe idúce týždne.
 5. Prázdninový storno poplatok je  poplatok za zrušenie nahláseného pobytu dieťa v škôlke počas prázdninového mesiaca (júl, august).

Dieťa môžete do materskej školy prihlásiť vyplnením elektronického formuláraprípadne vyplnením prihlášky vo formáte PDF, ktorú si spoločne s lekárskym potvrdením môžete stiahnuť v našich dokumentoch.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov je možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € na mesiac. Viac o príspevku si môžete prečítať tu, podrobnejšie informácie a žiadosť nájdete tu.