Čo ponúkame

 • nové, kvalitné, zdravé a nealergizujúce priestory
 • príjemnú lokalitu v meste a zároveň mimo mesta (v blízkosti lesa)
 • nízky počet detí v triedach
 • odborný, príjemný a usmievavý personál, ktorý vidí dieťa ako partnera
 • individuálny prístup kvalifikovaných pedagógov
 • aktívna predškolská príprava
 • denný program so zameraním na rôzne tematické celky
 • podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia už od útleho veku dieťaťa
 • vyučovanie anglického jazyka
 • hudobné zameranie pod odborným vedením
 • krúžky
 • vysoký štandard primárnej starostlivosti a hygieny
 • výchova k zdravému životnému štýlu
 • domácu kuchyňu

Oblasti, na ktoré kladieme hlavný dôraz:

 • vzťah k prírode – environmentálna výchova
 • ako to na Zemi funguje – rozvíjanie poznania
 • chcem mať priateľov a kamarátov – prosociálna výchova
 • vzťah k hudbe a umeniu