Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.

Súkromná materská škola Panorámka
Jelšová 12
040 22, Košice
tel: +421 55 30 50 604
e-mail: smspanoramka@panoramka.sk

Mgr. art. Marcela Fitereová
mobil:+421 907 158 323
e-mail: marcela.fitereova@panoramka.sk

Zuzana Halušková
mobil: +421 907 281 271
e-mail: zuzana.haluskova@panoramka.sk

Zriaďovateľ:

BabyPro, s.r.o. – zriaďovacia listina
Sídlo firmy:
Hlavná 414/20, 044 10 Geča, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel. Sro, vložka č.: 29945/V
IČO: 46 679 821
DIČ: 2023526087

Banka: Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2900265417/8330
IBAN: SK0883300000002900265417
Nie sme platcami DPH.