Denný režim

07:00 – 08:00
Schádzanie detí
Hry podľa výberu detí
Pohybové a relaxačné cvičenia
09:00-09:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata
Doobedňajšie cielené aktivity
Pobyt vonku
11:30-12:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed
Odpočinok
14:30-15:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant
Poobedňajšie cielené aktivity
Odchod detí