Financovanie

  • Nezisková organizácia Panorámka je riadne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov asignovanej dane z príjmu právnických a fyzických osôb.

Zápis do zoznamu prijímateľov asignovanej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za zdaňovacie obdobie rok 2023: Notárska zápisnica

Podrobnejšie informácie o registrácií príjemcu asignovanej dane sú dostupné na web stránke Notárskej komory SR http://www.notar.sk

  • ÚDAJE A POSTUP PRI DAROVANÍ 2% (zamestnanci, SZČO, právnické osoby):
Strana 1
Strana 2