Financovanie

  • Nezisková organizácia Panorámka je riadne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov asignovanej dane z príjmu právnických a fyzických osôb.

Zápis do zoznamu prijímateľov asignovanej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za zdaňovacie obdobie rok 2017: Notárska zápisnica

Podrobnejšie informácie o registrácií príjemcu asignovanej dane sú dostupné na web stránke Notárskej komory SR http://www.notar.sk

  • ÚDAJE A POSTUP PRI DAROVANÍ 2% (zamestnanci, SZČO, právnické osoby):


Panoramka_2018_1
Panoramka_2018_2