Kontakt

Panorámka, n.o.
IČO: 45744351
Jelšová 12
040 22, Košice

tel: +421 55 30 50 604

Bankové spojenie:
Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2500811706/8330
IBAN: SK4383300000002500811706
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Štatutárny orgán:
Zuzana Halušková, riaditeľ
mobil: +421 907 281 271
e-mail: zuzana.haluskova@panoramka.sk

Správna rada n.o.:
Mgr. Art. Marcela Fitereová
JUDr. Radoslava Šotterová
Mgr. Marcela Szathmaryová