Hudobný nástroj

Učte ratolesť hrať na hudobný nástroj

Ak dokáže dieťa zahrať Beethovenovu skladbu „Pre Elišku,“ každý rodič je naň hrdý. Výhody učenia v hudbe však idú ďaleko nad rámec rodičovskej pýchy. Mnohé štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v testoch gramotnosti, verbálnej pamäti, matematiky a IQ ako tie, ktoré hudobné lekcie neabsolvujú.
Keď sa Vaše dieťa učí hudbu, aktivujú sa u neho oblasti mozgu týkajúce sa čítania, matematiky, riešenia problémov a priestorové uvažovania.

Hudba zlepšuje rozvoj inteligencie už v útlom veku

Každé nadšenie pre hudbu u detí je vhodné podporiť. Hudba rozvíja pravú hemisféru, preto výborne dopĺňa zaťaženie ľavej hemisféry, ktorú využívame najmä pri písaní, čítaní a počítaní. U šikovných a zvedavých detí sa dá začať so zobcovou flautou alebo klavírom už od troch, či štyroch rokov. Pri hre na hudobný nástroj nie je predpísaný žiadny vek. A to je dobre. Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne neskôr.
Cieľom učenia hudby nemusí byť túžba mať z potomka hudobného génia, ale určite mu to pomôže byť lepším žiakom. Ak sa dieťa učí hrať na akomkoľvek hudobnom nástroji, musí prísť na to, ako správne držať hudobný nástroj, sledovať učiteľa a pokúsiť sa reprodukovať zvuky, ktoré vám predvádza. Pamäť Vášho dieťaťa má neustály tréning, ktorý mu pomáha byť silnejším a pripravenejším učiť sa nové veci.

Flauta

Zobcová flauta je dychový nástroj, pôvodne drevený (preto sa zaraďuje medzi drevené dychové nástroje), v súčasnosti často z umelej hmoty. Pochádza z ľudovej píšťaly a má podobnú konštrukciu. Hráč fúka do naústku, vzduch v rezonančnej komore delí na dva prúdy, z nich jeden flautu opúšťa štrbinou a vibrujúci druhý prechádza rovnou trubicou.
Bola obľúbeným nástrojom v období renesancie a baroka. Pôvod zobcovej flauty dodnes nie je celkom objasnený.
Najstaršie nástroje sa zachovali zo 14. storočia. V stredoveku sa flauta strúhala z jedného kusu dreva, pre silný a ostrý zvuk sa vyrábali s cylindrickým vŕtaním. Na prednej strane sa nachádzalo sedem dierok, na zadnej strane jedna diera pre palec.
Od druhej polovice 18. storočia zobcovú flautu postupne vytlačila z koncertného života v tom čase veľmi obľúbená priečna flauta. Zobcová flauta sa znovu objavila v 20. rokoch 20. storočia.

Klavír

Klavír je rozmerný strunový hudobný nástroj. Jeho zvuk vzniká chvením strún, rozkmitaných úderom drevených kladiviek. Klavír môže byť používaný ako sólový i sprievodný nástroj, či ako súčasť orchestra. Slovo klavír znamená pôvodne rad klávesov čiže klaviatúru („klávesnicu“).
Ani s príchodom modernej hudby klavír neodišiel do úzadia, práve naopak. Klavír je mimoriadne obľúbený nástroj, preto ho môžete počuť vo viacerých hudobných štýloch, pre jeho vynikajúci zvuk, ktorý v mnohých ľuďoch evokuje zaujímavý pocit.
Je to dokonalý hudobný nástroj, ktorý si zaslúži maximálnu úctu a pozornosť.