Profesionálny personál

  • odborný a príjemný personál, ktorý vníma Vaše dieťa ako individualitu
  • škola poskytuje možnosť hudobného vzdelania pod vedením kvalifikovaných učiteľov, výkonných umelcov
  • prípravná hudobná výchova, hudobná náuka pod vedením Mgr. art. Marcely Fitereovej
  • hra na klavíri pod vedením Lenky Pollákovej

Mgr. art. Marcela Fitereová 
Hre na violončele sa začala venovať v 6.rokoch. Počas svojich štúdií sa zúčastnila mnohých súťaží, kurzov a festivalov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore hra na violončele.
V rokoch 1997 až 2010 pôsobila v Štátnom divadle Košice aj ako zástupkyňa koncertného majstra.

Od roku 2010 do roku 2014 bola členkou Štátnej filharmónie Košice, kde úspešne zastávala pozíciu zástupkyne koncertného majstra v skupine violončiel.