Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020

Milí rodičia,

dovoľte, aby sme Vám poskytli bližšie informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2019/2020 do Súkromnej základnej umeleckej školy, Jelšová 12, Košice.
Prijímacie skúšky do hudobného odboru SZUŠ sa uskutočnia 13. júna (štvrtok) 2019  v čase od 16.00 do 17.00 hodiny na Jelšovej ulici v Košiciach na 1. poschodí.

V šlolskom roku 2019/2020 otvárame štúdium pre:

  • deti predškolského veku
  • pre žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy

Prihláška na štúdium sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore.

Podrobnosti nájdete tu:

Účasť uchádzača je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu.

Radi privítame Vás a Vaše deti v priestoroch umeleckej školy.

Kontakt:
Mgr. Art. Marcela Fitereová                    
marcela.fitereova@panoramka.sk                                 
0907 158 323