Materská škola – zápis – rok 2023/2024 vrátane predprimárneho vzdelávania

Milí rodičia,

dovoľte, aby sme Vám poskytli  bližšie informácie o riadnom zápise detí na školský rok 2023/24 do Súkromnej materskej školy, Jelšová 12, Košice.

SMŠ Panorámka poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie podľa zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý je platný od 1. januára 2021.

Zápis detí do SMŠ, Jelšová 12 Košice sa uskutoční v budove meterskej školy 4. mája 2023 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a zaslať elektronickú prihlášku najneskôr do 20. mája 2023.

Všetky potrebné dokumenty nájdete na web stránke www.panoramka.sk  (záložka Informácie/dokumenty, elektronická prihláška).

Následne Vás budeme kontaktovať mailom, alebo telefonicky.

Mgr. Art. Marcela Fitereová
marcela.fitereova@panoramka.sk
0907 158 323
Zuzana Halušková
zuzana.haluskova@panoramka.sk
0907 281 271