Bezpečná materská škola

Milí rodičia

Bezpečnosť Vašich detí je pre nás prvoradá a veľmi dôležitá, preto dbáme a vedieme Vaše deti
k predchádzaniu úrazom.

Od júna 2015 sme súčasťou projektu “Bezpečné materské školy” a nositeľmi certifikátu FALCK Academy.